Ως μέλη της συνελήφθησαν πέντε άτομα (τρεις Αλβανοί και δύο Έλληνες), ηλικίας 26 έως 34 ετών, ενώ μεταξύ αυτών είναι και μία γυναίκα.