Ο άντρας είχε φύγει με αυτοκίνητο από το σπίτι του, στις 4 Μαρτίου.