Διέρρηξε το γραφείο του διευθυντή του σχολείου όπου φοιτά και έκλεψε την τραπεζική κάρτα του.