Δεν αποκλείεται να ασκηθούν και νέες διώξεις ή να επεκταθούν οι υπάρχουσες.