Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.