Δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή.