Οι θάνατοί τους διαπιστώθηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου όπου και μεταφέρθηκαν.