Το δυστύχημα έγινε μπροστά σε δύο ακόμη εργαζόμενους.