Οι τρεις μαθήτριες νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».