Δεκαετίες μετά την πρώτη αρχαιολογική έρευνα και εννέα χρόνια μετά την επισταμένη ανασκαφή, ο τύμβος Καστά, άρχισε να υποδέχεται τους πρώτους -ειδικούς- επισκέπτες.