Χτυπά ανελέητα τους ηλικιωμένους γονείς της γιατί δεν της δίνουν χρήματα για τη δόση της και πουλάει όλα τα πράγματα του σπιτιού.