Μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων από την πώληση της Credit Suisse Group AG είναι οι επενδυτές στα πιο επικίνδυνα ομόλογα της εταιρείας, γνωστά ως AT1, αξίας 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων.