Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης αυτής άσκησης με τίτλο “Locked Shields”, οι συμμετέχοντες θα προστατεύσουν τα συστήματα πληροφορικής “από επιθέσεις σε πραγματικό χρόνο και θα εκπαιδευτούν στη λήψη τακτικών και στρατηγικών αποφάσεων σε κρίσιμες καταστάσεις”.