«Οι υπηρεσίες της Μείζονος Αβινιόν κινητοποιήθηκαν για να σβήσουν το συντομότερο δυνατόν τη νέα τοιχογραφία του καλλιτέχνη Λεκτό» ανέφερε ο δήμος, στον οποίο ανήκει το κτίριο όπου ζωγραφίστηκε ο Μακρόν-Χίτλερ.