Το ταξίδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς βίζα για τους κατόχους διαβατηρίων του Κοσόβου θα γίνει πραγματικότητα το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2024, αναφέρει η Επιτροπή.