Η Ρωσία, παραδοσιακός προμηθευτής αμυντικού εξοπλισμού, ξεπέρασε τον περασμένο μήνα το Ιράκ και έχει γίνει ο βασικός προμηθευτής αργού πετρελαίου της Ινδίας.