Ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού έχει σκεπάσει τον ουρανό της περιοχής.