Ο επικεφαλής της ομάδας σώθηκε και κατάφερε να κατέβει στην κοιλάδα για να ζητήσει βοήθεια.