Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που εξετάζει η Δύση για την Ουκρανία θα είναι επικίνδυνο λάθος που θα πλήττει την ασφάλεια της ίδιας της Ρωσίας και θα εκθέτει την Ευρώπη σε μεγαλύτερους κινδύνους για πολλά χρόνια.