Για αντίποινα στην εκλογή Μπελέρη κάνουν λόγο οι ομογενείς.