Δύο εμφανίσεις ενώπιον δικαστηρίου για να του απαγγελθούν κατηγορίες..