Στόχος να ματαιώσει την ουκρανική αντεπίθεση για την ανακατάληψη των εδαφών.