Σύμφωνα με την αιτιολόγηση του κανονισμού για τους περιορισμούς αυτούς στα σύνορα, η απόφαση είναι αναγκαία για τη «θωράκιση της δημόσιας ασφάλειας».