Δεν είναι σαφές προς το παρόν σε ποιο βαθμό ελέγχουν οι RSF τα αεροδρόμια του Σουδάν.