Όλα αυτά τα χρόνια απέφευγε επιμελώς να απαντήσει στο συγκεκριμένο ζήτημα.