Οι περισσότερες αφορούν κέντρο στο Τέξας, κατά την ίδια πηγή.