Τι επισημαίνει η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών στην τακτική της ενημέρωση.