Μεγάλη η αποδοχή στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Eurobank
3 years, 4 months ago
6

Αποδοχή που ξεπερνάει τον στόχο που είχε θέσει ατύπως η Eurobank για την μείωση του προσωπικού της μέσω οικειοθελούς αποχώρησης, παρουσιάζει το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που “τρέχει” η Τράπεζα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στην πρώτη φάση του προγράμματος που ξεκίνησε στις 7 Σεπτεμβρίου και λήγει σήμερα Κυριακή 27/9. Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν επιλέξει μία από τις τρεις επιλογές της “κλασικής” μορφής εθελουσίας εξόδου και συγκεκριμένα:

– Καταβολή Εφάπαξ Ποσού (η Τράπεζα το ονομάζει Εφάπαξ Α) το οποίο θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησης του εργαζόμενου από την εργασία του

– Αναγκαστική άδεια 2 ετών με την οποία ο εργαζόμενος λαμβάνει μια σταδιακή μηνιαία καταβολή μεικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη, παίρνοντας παράλληλα αναγκαστική άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και επιπλέον ένα εφάπαξ ποσό που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας

– Αναγκαστική άδεια 5 ετών που απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1968. Αυτοί έχουν την επιπλέον επιλογή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μεικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη, λαμβάνοντας παράλληλα αναγκαστική άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πλέον ενός εφάπαξ ποσού που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας. Επιπλέον θα έχουν μία οικειοθελή παροχή {ποσοστό επί της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους)}, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55, που επίσης θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Τράπεζα όριζε τον πήχυ για την αποδοχή των παραπάνω επιλογών στους 500 εργαζόμενους, αριθμός που έχει ξεπεραστεί κατά πολύ.

Ο αριθμός των εργαζομένων που θα αποχωρήσουν οικειοθελώς αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου έχει και δεύτερη φάση που ξεκινά την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.

Η Τράπεζα προσφέρει μία τέταρτη επιλογή εθελουσίας εξόδου στους εργαζόμενους, η οποία προβλέπει χορήγηση εφάπαξ (η Τράπεζα το ονομάζει Εφάπαξ Ποσό Β) και αφορά μόνο όσους μπουν στο πρόγραμμα εθελουσίας από την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Σε αυτούς τους εργαζόμενους/δικηγόρους της Τράπεζας θα καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν. 4194/2013 για δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55, προσαυξημένη κατά 50%, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής.

Για όσους επιλέξουν την επιλογή του Εφάπαξ Ποσού B τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό των 250.000 ευρώ.

Για τους εργαζόμενους που θα αποχωρήσουν με κάποια από τις άλλες τρεις επιλογές που ισχύουν μέχρι σήμερα, ισχύουν τα εξής πλαφόν:

– Για όσους επιλέξουν την παροχή του Εφάπαξ Ποσού Α τίθεται μέγιστο όριο το μικτό ποσό των 150.000 ευρώ.

– Για όσους επιλέξουν την επιλογή της Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών δεν υπάρχει μέγιστο και ελάχιστο μεικτό ποσό, εκτός εάν η λύση της σύμβασης εργασίας επέλθει νωρίτερα της αρχικής ημερομηνίας λήξης.

– Για όσους επιλέξουν την επιλογή της Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών τίθεται μέγιστο όριο το μεικτό ποσό των 250.000 ευρώ. Μέγιστο όριο τίθεται επίσης και στην περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία λήξης.

Πηγή: capital.gr