Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ο βαρόνος των ναρκωτικών, εγκατέστησε ένα μικρό κοπάδι ιπποποτάμων. Με τα χρόνια, τα ζώα αναπαρήχθησαν και σήμερα υπολογίζεται ότι ζουν στην περιοχή περίπου 150 ιπποπόταμοι.