Τα παιδιά απαντούν: Ποια ήταν η καλύτερη εποχή – Αιώνας του Περικλή ή εποχή ΠΑΣΟΚ;
1 year, 9 months ago
6

Μόνο ΠΑΣΟΚ.. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο..