Θέμα έγινε στα ΜΜΕ της Τουρκίας ένας γάμος μιας μεγάλης φυλής κυρίως λόγω των δώρων που δόθηκαν.