Δεν έγινε δεκτή η πρόταση από που κατατέθηκε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νότη Μηταράκη για σύσταση έφιππης ομάδας στην Ελληνική Αστυνομία.