Πολυάριθμες ήταν οι αναφορές αυτοπτών μαρτύρων για το φαινόμενο από πολλές πόλεις της χώρας.