Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για ρύθμιση οφειλών – Αναλυτικά τι προβλέπει
3 years, 4 months ago
6

Kατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση σκοπός των προωθούμενων διατάξεων είναι η θέσπιση διαδικασίας πρόσβασης οφειλετών σε σαφή και διαφανή εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν περιστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα, καθώς και να επισημαίνουν στον οφειλέτη την ανάγκη άμεσης αντίδρασης.

Στα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης περιλαμβάνονται ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ειδοποίησης του οφειλέτη, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και τους Επαγγελματικούς Φορείς, όπως τα Επιμελητήρια και οι Επαγγελματικοί Σύλλογοι. Οι οφειλέτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα πρόσβασης στα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης καθώς και στις διαδικασίες και τα μέτρα αναδιάρθρωσης και απαλλαγής από το χρέος. Το νομοσχέδιο αποτελείται από 270 άρθρα.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η ετήσια δαπάνη για την επιδότηση καταβολής δόσεων αποπληρωμής δανείων πρώτης κατοικίας υπολογίζεται σε 100 εκατ. ευρώ.

www.pronews.gr