εκπροσώπων της Γερμανικής Κυβέρνησης και των γερμανικών ΜΜΕ. Ο Δήμος Καλαμάτας θα τιμήσει τον Πρόεδρο της Γερμανίας.