πρόεδρος Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Α. Αττικής