Η φωνή αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο επικοινωνίας για τα παιδιά. Ωστόσο, ορισμένα παιδιά μπορεί να έχουν βραχνή φωνή, κάτι που επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή, την αυτοπεποίθηση τους και την επικοινωνία με τους γύρω τους.