Το αλάτι και η υπερβολική του κατανάλωση, πριν από το τέλος της δεκαετίας, θα είναι υπεύθυνο για τον θάνατο επτά εκατομμυρίων ανθρώπων, εάν οι κυβερνήσεις δεν θεσπίσουν αμέσως αυστηρότερους περιορισμούς για το αλάτι, προειδοποιεί έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.