«Οι εισβολείς προσπαθούν συστηματικά και μεθοδικά να αποκλείσουν την πόλη της Μαριούπολης», υπογράμμισε ο δήμαρχος.