Την κατηγορούν για μονοπωλιακές πρακτικές στην αγορά της διαφήμισης.