Μέχρι στιγμής, τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.