Είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης στην οποία ισχύει ακόμη η θανατική ποινή.