Το ιρανικό δίκτυο SNN μετέδωσε επίσης ότι η Τεχεράνη κατασκευάζει νέες μηχανές φυγοκέντρησης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Νατάνζ και το Φορντό.