Τουρισμός: Το φάρμακο μιας άρρωστης Ελλάδας
5 years, 2 months ago
6

Σε μια εποχή όπου η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι κακή και με ένα ποσοστό ανεργίας τεράστιο κυρίως στις πιο νέες ηλικίες,η πρωτεύουσα της χώρας έδειξε πως υπάρχει ελπίδα και χώρος για απασχόληση στον τομέα του τουρισμού

Η Αθήνα και κατ΄ επέκταση με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα,κέρδισαν τρία διεθνή βραβεία τουρισμού στα World Travel Awards για το 2018,με διακρίσεις όπως:Κορυφαίος Ευρωπα’ι’κός Προορισμός για τουρισμό πόλεων,η Ακρόπολη ως Κορυφαίο Ευρωπαϊκό Τουριστικό Αξιοθέατο και Κορυφαίο Ευρωπαϊκό Γραφείο Τουρισμού Πόλης του Δήμου Αθηναίων.

Μάλιστα,τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Τουρισμού και Μεταφορών (World Travel & Tourism Council),έρχονται να επιβεβαιώσουν και να προσθέσουν ότι ο τουρισμός είναι το δυνατό χαρτί της οικονομίας μας,αφού προβλέπει ότι τα συνολικά έσοδα από τον τουριστικό κύκλο θα φτάσουν τα 36,9 δις ευρώ για το 2018.Ο αριθμός αυτός των κερδών,όμως,δεν αντικατοπτρίζει εξ’ολοκλήρου την πραγματικότητα,καθώς μόνο ένα κομμάτι των κερδών αυτών στην πραγματικότητα παραμένει στην εγχώρια αγοράς μας.

Η χώρα μας αντιμετωπίζει το πιο βασικό πρόβλημα για οικονομική ανεξαρτησία,το οποίο δεν είναι άλλο από την παραγωγικότητα.Όταν για παράδειγμα τα Ελληνικά ξενοδοχεία προσφέρουν ως επί το πλείστον προ’ι’όντα ξένων κρατών,από το μέλι στο πρωινό μέχρι το κρασί ή τη μπύρα,γίνεται αντιληπτό ότι ένα μεγάλο μέρος των κερδών από τον τουρισμό φεύγει στη συνέχεια στο εξωτερικό.

Άρα το κράτος θα πρέπει να στραφεί στην παραγωγικότητα και στη προώθηση ελληνικών αγαθών της εγχώριας αγοράς,δίνοντας έτσι ζωή στους Έλληνες παραγωγούς και ταυτόχρονα ένα μεγάλο μέρος των εσόδων από τον κλάδο του τουρισμού δε θα ταξιδεύει με άλλον τρόπο για έξω.

Τα τρία αυτά βραβεία είναι τρία θετικά μηνύματα τα οποία δείχνουν το καθένα κάτι σημαντικό.Αρχικά,η Αθήνα ως κορυφαίος προορισμός δηλώνει την ομορφιά αυτού του τόπου.

Η Ακρόπολη ως κορυφαίο αξιοθέατο τον ανυπέρβλητο πολιτισμό που έχει παράξει η χώρα μας.

Και ο Δήμος Αθηναίων με το βραβείο του Κορυφαίου Ευρωπαϊκού Γραφείου Τουρισμού Πόλης,δείχνει με τη σειρά του,ότι υπάρχει τεχνογνωσία και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό στον τουριστικό τομέα.

Συνεπώς και θεωρώντας τα δύο πρώτα λίγο πολύ ως δεδομένα,το κράτος θα πρέπει να δώσει βάση στην επαγγελματική κατάρτιση και με κατάλληλες επιδοτήσεις για νέα επιχειρηματικότητα να απορροφήσει ένα κομμάτι της ανεργίας,σε έναν κλάδο που φαίνεται πως έχει χώρο για απασχόληση και εργασία.