Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ παρουσιάζει, ακόμη, ευφυές σύστημα Real Time διαχείρισης κυκλοφορίας στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.