Οι γονείς του μαθητή ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του ενόχου και δήλωσαν στην Εισαγγελία ότι είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν όλα τα ένδικα μέσα.