«Έχει μετανιώσει πολύ, αλλά είναι καλό να ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις πράξεις μας», είπε για τον πατέρα της και την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του.