Όταν το παιδί άρχισε να αντιδρά, το απειλούσε ότι θα κάνει κακό στο ίδιο και στην οικογένεια του και συστηματικά προσπαθούσε να το απομακρύνει τόσο από την μητέρα του όσο και από το σχολικό του περιβάλλον.