Υποχρεωτική η αναγραφή χώρας προέλευσης για το κρέας
3 years, 7 months ago
6

Oι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη της χώρας καταγωγής για ορισμένα κρέατα έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν σημαντική πληροφορία για τους καταναλωτές, ενώ είναι επίσης αξιόπιστοι.

Αυτά είναι από τα βασικά ευρήματα της μελέτης υποστήριξης της αξιολόγησης σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη της επισήμανσης της χώρας προέλευσης για ορισμένα κρέατα που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή η μελέτη υποστήριξης αξιολόγησης συμβάλλει σε μια συνολική αξιολόγηση του ισχύοντος κανονισμού για υποχρεωτική ένδειξη της επισήμανσης της χώρας προέλευσης για ορισμένα κρέατα, η οποία θα ολοκληρωθεί με τη δημοσίευση έκθεσης αξιολόγησης (έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής) στις αρχές του 2021.

Στόχος της αξιολόγησης είναι να εκτιμηθεί εάν οι κανόνες για την ενημέρωση των τροφίμων στους καταναλωτές όσον αφορά την υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής για ορισμένα κρέατα είναι: αποτελεσματικοί, αποδοτικοί, συνεκτικοί, σχετικοί και φέρνουν προστιθέμενη αξία της ΕΕ ενόψει των στόχων της, των τρεχουσών αναγκών στον τομέα και τυχόν νέα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή.

Ιστορικό

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη της επισήμανσης της χώρας προέλευσης για ορισμένα κρέατα ισχύουν για νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη και κατεψυγμένο κρέας χοίρων, προβάτων, αιγών και πουλερικών.

Οι βασικές υποχρεώσεις του κανονισμού περιλαμβάνουν:

  • να αναγράφεται στην ετικέτα του νωπού και κατεψυγμένου κρέατος ορισμένων ειδών η χώρα προέλευσης ή ο τόπος προέλευσης και
  • να υπάρχει σε κάθε στάδιο παραγωγής και διανομής αυτών των κρεάτων ένα σύστημα αναγνώρισης και εγγραφής, το οποίο διασφαλίζει:

-τη σχέση μεταξύ του κρέατος και του ζώου από το οποίο προέρχεται

-τη διαβίβαση των πληροφοριών που σχετίζονται με τις ενδείξεις της χώρας προέλευσης μαζί με το κρέας.

in.gr