ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ: «Έξυπνα Γυαλιά» ανιχνεύουν την κόπωση του οδηγού

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ παρουσιάζει, ακόμη, ευφυές σύστημα Real Time διαχείρισης κυκλοφορίας στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. “ Έξυπνα γυαλιά” που ανιχνεύουν την κόπωση του οδηγού και σύστημα συνεχούς μέτρησης των επιπέδων αλκοόλ μέσω περικάρπιου παρουσιάζει το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) στο περίπτερό του στην 86η ΔΕΘ. Το […]

1 2 3 4 11