2010-2019: Η δεκαετία των Smartphones, των Social Media και του Netflix άλλαξε τα πάντα

Η χρονική περίοδος 2010-19 θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως η δεκαετία των Smartphones, των social media και του Netflix. Σήμερα πια περίπου πέντε δισεκατομμύρια «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα βρίσκονται σε λειτουργία παγκοσμίως, ενώ οι συνδρομές πρόσβασης στο διαδίκτυο έχουν φθάσει τα 7,2 δισεκατομμύρια, από μόνο 1,3 δισεκατομμύρια το 2010. Η μεγάλη πλειονότητα τους αφορά συνδέσεις smartphones, […]

1 2 3 4 39